آیا می توانم شیوه زندگی فعالی پیشه نمایم و فعالیتهایی نظیر مسافرت ، كوهنوردی و شنا داشته باشیم؟

اكثر افراد با استومازندگی فعالی داشته و حتی در مسافرت ، كوهنوردی و شنا هیچگونه محدودیتی ندارند.

بهتر است در حین مسافرت ذخیره كوچكی از كیسه و وسایل مصرفی به همراه داشته باشید.

برخی از پزشكان توصیه موكد جهت اجتنآب  از ورزشهایی كه نیاز به تماس مستقیم دارند چرا كه احتمال بروز صدمه و اسیب به استوما وجود خواهد داشت . در این گونه موارد استفاده از در پوش پلاستیكی محافظتی در حین انجام فعالیت ضروری به نظر می رسد .

بعضی از افراد نیز با اضافه كردن چسب اضافی به اطراف كیسه و یا استفاده از كمربند درحین فعالیت های  فیزیكی مانند دویدن و یا شنا كردن از چسبیدن كیسه اطمینان حاصل می كنند.

فرم جستجو