آیا می توانم همان لباسهای قبلی خودرا بپوشم ؟ در ارتباط با كمربند ، شلواركهای داخل منزل و لباسهای تنگ و لباس شنا ( مایو ) چه كار انجام دهم ؟

بعد از جراحی استومی بیشتر افراد همان لباسهای قبل از جراحی خودرا می پوشند تنها بسته به محل استوما ممكن است كمربند برای شما محدود كننده و یا آزار دهنده باشد. در این گونه موارد استفاده از كمربند بزرگتر و یا شلوار و یا دامن گشادتر توصیه می شود. شلواركهای راحتی و یا لباسهای تنگ به استوما اسیب جدی نخواهدرساند اما می توانند جریان طبیعی مواد دفعی از استوما به كیسه را متوقف نمایند و یا با فشار بر روی چسب كیسه سبب نشت از دهانه استوما به زیر چسب شوند. دقت داشته باشید كه از پوشیدن انواع كیسه های سفید خودداری نمائید چرا كه بعضی از انواع این كیسه ها هنگامی كه مرطوب شوند به راحتی قابل  روئیت می باشند. اخیرا” لباسهای مخصوص شنا با محل مخصوص كیسه جهت خانمها و اقآیان به بآزار عرضه شده است.

فرم جستجو