سفر با استومی

فصل بهار فرصت مناسبی برای سفرهای دور و نزدیک است. اما آنچه که این سفرها را برای استومیت‌ها آسان می‌کند برنامه‌ریزی قبل شروع سفر است. در اینجا به چند نکته اشاره می‌کنیم پیش از آغاز سفرهای طولانی از پزشکتان بخواهید که اطلاعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهد به خصوص اگر دچار اسهال یا انسداد هستید. برای اطمینان، متناسب و بیشتر از طول مدت سفر وسایل مورد نیاز به همراه داشته.

فرم جستجو