شما میتوانید لیست مراكز و داروخانه هائی را كه می توانید ازطریق آنها محصولات و وسایل مصرفی مورد نیاز خودرا تهیه فرمائید از طریق انجمن استومی ایران

خوشبختانه با تلاش و كوشش سالیان اخیر این نوع وسایل مصرفی تحت پوشش سازمآنهای بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی ، سازمان خدمات درمانی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار گرفته است. شما می توانید جزئیات و شرایط نحوه تحت پوشش قراردادن خود یا بیمارتان را از انجمن استومی ایران پیگیری نمائید.

فرم جستجو