کمک های مردمی

آیا میدانید:

سرطان نه تنها درد دارد بلکه هزینه اش در بسیاری از موارد کمرشکن تر از درد آن است. چه بسا بسیاری از بیماران حتی بودجه لازم برای درمان و تهیه داروهای مورد نیاز خود را هم ندارند.

تا کی این بیماران باید علاوه بر تحمل رنج بیماری با هزینه های سنگین درمان دست و پنجه نرم کنند چه بسا بسیاری از آنان اگر حمایت مالی شوند سلامتی خود را دوباره بدست می آورند.

شماره حساب کمکهای مردمی انجمن خیریه استومی به شماره ثبت 13130

شماره حساب 210383093 بانک تجارت شعبه مهر کد 318

شماره کارت انجمن بانک تجارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۹۷۰۷۵۰۲