آیا با وجود نصب كیسه برروی استوما احتمال نشت بو وجود خواهد داشت ؟ آیا با وجود نصب كیسه برروی استوما احتمال نشت بو وجود خواهد داشت ؟
در طراحی انواع كیسه قابلیت  كنترل بو Odor proof   درنظر گرفته شده است. البته میزان بوی خروجی ارتباط مستقیم با نوع استومای شما و نوع غذایی كه می خورید دارد. محصولات فراوانی وجود دارد كه میتوانید به صورت دهانی و یا داخل كیسه استومی مصرف نمائید بعضی از افراد مایل به استفاده از خوش بو كننده هوا قبل از تخلیه كیسه خود هستند. ...

بیشتر

چه نوع داروهائی می توانم مصرف كنم ؟ آیا می توان ویتامین مصرف كرد ؟ چه نوع داروهائی می توانم مصرف كنم ؟ آیا می توان ویتامین مصرف كرد ؟
داروهای آهسته  رهش و داروهای پوشش دار ممكن است خیلی سریعتر از آنچه  كه اثر بخش باشند از طریق ایلئوستومی به خارج دفع شوند اگر استوما دارید درصورت مصرف اینگونه داروها پزشك معالج خودرا در جریان قرار دهید. درتمام مواردیكه لازم است داروئی مصرف شود حتی ویتامین بهتر است با پزشك معالج خود تماس بگیرید. ...

بیشتر

چه چیزهایی می توانم بخورم ؟ از چه مواد غذائی پرهیز كنم ؟ آیا تغییر در رژیم غذایی گذشته ام ضروری است؟ چه چیزهایی می توانم بخورم ؟ از چه مواد غذائی پرهیز كنم ؟ آیا تغییر در رژیم غذایی گذشته ام ضروری است؟
در بعضی موارد تغییر و اصلاح رژیم غذایی ضروری به نظر می رسد . محدودیتهای رژیم غذایی به میزان زیادی فردی و اختصاصی میباشد. استومیت های دارای ایلئوستومی از مصرف غذاهایی با قابل یت جذب كم و یا دانه های ریز خوراكی اجتنآب  ورزند . ذرت ، نارگیل ، قارچ ، اجیل ، میوه ها ی خام و یا خشك و بعضی از سبزیجات و موادی كه احتمال ایجاد انسداد و مشكلات پس از آن را دارند. نوشیدن حجم آب  زیاد و خوب جویدن غذا ...

بیشتر

آیا می توانم همان لباسهای قبلی خودرا بپوشم ؟ در ارتباط با كمربند ، شلواركهای داخل منزل و لباسهای تنگ و لباس شنا ( مایو ) چه كار انجام دهم ؟ آیا می توانم همان لباسهای قبلی خودرا بپوشم ؟ در ارتباط با كمربند ، شلواركهای داخل منزل و لباسهای تنگ و لباس شنا ( مایو ) چه كار انجام دهم ؟
بعد از جراحی استومی بیشتر افراد همان لباسهای قبل از جراحی خودرا می پوشند تنها بسته به محل استوما ممكن است كمربند برای شما محدود كننده و یا آزار دهنده باشد. در این گونه موارد استفاده از كمربند بزرگتر و یا شلوار و یا دامن گشادتر توصیه می شود. شلواركهای راحتی و یا لباسهای تنگ به استوما اسیب جدی نخواهدرساند اما می توانند جریان طبیعی مواد دفعی از استوما به كیسه را متوقف نمایند و یا با فشار بر روی چسب ...

بیشتر

در ارتباط با روابط جنسی چطور ؟ آیا محدودیتی وجود خواهد داشت ؟ آیا در این موارد كیسه باید در جای خود قرار بگیرد؟ در ارتباط با روابط جنسی چطور ؟ آیا محدودیتی وجود خواهد داشت ؟ آیا در این موارد كیسه باید در جای خود قرار بگیرد؟
بیشتر استومیت ها با كلستومی و یا ایلئوستومی روابط جنسی خودرا هر چه سریعتر از سر خواهند گرفت . پس از این قبیل جراحی كه با تغییر در تصویر ذهنی از بدن به همراه است گذراندن دوره انطباق و سازش پذیری دور از انتظار نخواهد بود. برخی از افراد استفاده از كیسه كوچكتر و یا كیسه هائی از جنس كتان و یا آب ریشم كه ظاهر مطبوع تری دارندرا ترجیح می دهند. گاهی اوقات بعضی از استومیت ها ممكن است مشكلات ...

بیشتر

آیا می توانم استحمام كرده و یا دوش بگیرم ؟ می توان بدون كیسه یا با آن دوش گرفت ؟ آیا صابون و مواد شوینده بدن به استوما اسیب می رسانند؟ آیا می توانم استحمام كرده و یا دوش بگیرم ؟ می توان بدون كیسه یا با آن دوش گرفت ؟ آیا صابون و مواد شوینده بدن به استوما اسیب می رسانند؟
استومیتها مطآب ق با دلخواه و سلیقه شخصی ممكن است درحین دوش گرفتن و یا استحمام از كیسه استفاده نمایند یا اینكه بدون كیسه دوش بگیرند. به طور آب تكاری بعضی از افراد جهت شروع از سرگیری فعالیت شنا در وهله اول با نشستن در تشت آب  گرم از عدم نشت و خروج مواد داخل كیسه اطمینان حاصل می نمایند. از ریختن آب  داغ بر روی استوما جدا" خودداری فرمائید چرا كه ممكن است باعث سوختگی و اسیب جدی بافت استوما ...

بیشتر

آیا می توانم شیوه زندگی فعالی پیشه نمایم و فعالیتهایی نظیر مسافرت ، كوهنوردی و شنا داشته باشیم؟ آیا می توانم شیوه زندگی فعالی پیشه نمایم و فعالیتهایی نظیر مسافرت ، كوهنوردی و شنا داشته باشیم؟
اكثر افراد با استومازندگی فعالی داشته و حتی در مسافرت ، كوهنوردی و شنا هیچگونه محدودیتی ندارند. بهتر است در حین مسافرت ذخیره كوچكی از كیسه و وسایل مصرفی به همراه داشته باشید. برخی از پزشكان توصیه موكد جهت اجتنآب  از ورزشهایی كه نیاز به تماس مستقیم دارند چرا كه احتمال بروز صدمه و اسیب به استوما وجود خواهد داشت . در این گونه موارد استفاده از در پوش پلاستیكی محافظتی در حین انجام فعالیت ضروری به ...

بیشتر

آیا امكان بازگشت به شغل قبلی و از سرگیری فعالیتهای گذشته پس از جراحی و بهبود نهائی برای من وجود خواهد داشت؟ آیا امكان بازگشت به شغل قبلی و از سرگیری فعالیتهای گذشته پس از جراحی و بهبود نهائی برای من وجود خواهد داشت؟
بله . به طور معمول پس از جراحی كم كم می توانید فعالیت های روزانه خودرا از سر بگیرید. اصل مهم و اساسی آن است كه استومای شما نباید زندگی عادی و روزمره شما را محدود كرده و تحت تاثیر قرار دهد بلكه شما باید بتوانید استومای خودرا تحت كنترل و اختیار قرار دهید. ...

بیشتر

درباره چه موضوعی و تا چه حد و با چه كسی می توانم راجع به جراحی اخیرم صحبت نمایم ؟ درباره چه موضوعی و تا چه حد و با چه كسی می توانم راجع به جراحی اخیرم صحبت نمایم ؟
در وهله اول این موضوع را مد نظر داشته باشید كه درباره نوع جراحی ، ماهیت آن و سایر مطالب تنها با كسی مشورت نمائید كه دانستن این موضوع می تواند به آنها در یاری رساندن به شما كمك نماید . این افراد شامل همسر و شریك زندگی شما ، افراد موثر و مهم در زندگی شما مانند فرزند ، پدر و مادر ، خواهر و برادر، و همچنین مراكز مراقبت درمانی و یا افرادی كه در مراقبت از شما نقش  خواهند داشت. در بسیاری از موادر ...

بیشتر

آیا بعد از جراحی استومی میتوان باردار شد؟ آیا بعد از جراحی استومی میتوان باردار شد؟
بسیاری از زنانی كه تحت عمل جراحی استومی قرار گرفته اند حاملگیهای فول ترم را پشت سر گذاشته اند.درهر حال ما توصیه میكنیم با توجه به اهمیت موضوع در ارتباط با این پرسش بهتر است با پزشك معالج خود مشورت نمائید. ...

بیشتر

قبلی بعدی
بالا