مقاله علمی یکی از بیماران مقاله علمی یکی از بیماران
آخرين اخبار درباره سرطان از بیمارستان جان ھاپکینز ١) ھر شخص داراي سلول ھاي سرطاني در بدن خود است .اين سلول ھاي سرطاني درآزمايشھاي استاندارد خود را نشان نمي دھند تا آنکه به مقدار چند میلیارد سلول افزايش يابند .زماني که پزشکان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام مي کنند که ديگر در بدن آنھا سلول سرطاني وجود ندارد ، اين حالت فقط بدان معناست که آزمايشھا ديگر قادر به رديابي و پیدا کردن سلولھاي سرطاني نیست ...

بیشتر

رژيم غذائي در بيماران استوميت رژيم غذائي در بيماران استوميت
1- سه وعده غذاي روزانه به طور منظم 2- غذا را كامل بخوريد و از تند تند خوردن اجتناب كنيد. 3- در ظهر وعده غذائي كاملي بخوريد. 4- از بلعيدن لقمه بزرگ خودداري نمائيد تا استوما بسته نشود. 5- استفاده از ميوه تازه به دليل حجم زياد مدفوع . 6- خودداري از خوردن آب الو- كلم پخته- سبزيجات پخته 7- به مقدار كافي نمك بخوريد. 8- خودداري از نوشيدن مشروبات الكلي به دليل اختلال آب و الكتروليت ها. 9- خودداري ...

بیشتر

مشکلات بیماران کولستومی مشکلات بیماران کولستومی
1-مشکلات روحی و روانی (خصوصا" در صورت دائمی بودن) 2-عدم پذیرش استوما از طرف بیمار و همراهان 3-آغاز مشکلات بیمار پس از ترخیص از بیمارستان و عدم آگاهی بیمار و همراهان در مورد استوما و مراقبت از آن 4-عدم تغذیه مناسب کولستومی (عدم اطلاع از تغذیه بیمار و استفاده از غذاهای نفاخ- بو دار- افزایش مشکلات بیمار و خانواده) 5-عدم انجام حمام به موقع و مثل همیشه و نگرانی از چگونگی حمام کردن به طور کامل با کیسه ...

بیشتر

قبلی بعدی
بالا