آیا بعد از جراحی استومی میتوان باردار شد؟

بسیاری از زنانی كه تحت عمل جراحی استومی قرار گرفته اند حاملگیهای فول ترم را پشت سر گذاشته اند.درهر حال ما توصیه میكنیم با توجه به اهمیت موضوع در ارتباط با این پرسش بهتر است با پزشك معالج خود مشورت نمائید.

فرم جستجو