سوالات متداول

درباره چه موضوعی و تا چه حد و با چه كسی می توانم راجع به جراحی اخ...

در وهله اول این موضوع را مد نظر داشته باشید كه درباره نوع جراحی ، ماهیت آن و سایر مطالب […]

مشاهده بیشتر

آیا بعد از جراحی استومی میتوان باردار شد؟...

بسیاری از زنانی كه تحت عمل جراحی استومی قرار گرفته اند حاملگیهای فول ترم را پشت سر گذاشته اند.درهر حال […]

مشاهده بیشتر

آیا می توانم شیوه زندگی فعالی پیشه نمایم و فعالیتهایی نظیر مسافرت...

اكثر افراد با استومازندگی فعالی داشته و حتی در مسافرت ، كوهنوردی و شنا هیچگونه محدودیتی ندارند. بهتر است در […]

مشاهده بیشتر

آیا امكان بازگشت به شغل قبلی و از سرگیری فعالیتهای گذشته پس از جر...

بله . به طور معمول پس از جراحی كم كم می توانید فعالیت های روزانه خودرا از سر بگیرید. اصل […]

مشاهده بیشتر

در ارتباط با روابط جنسی چطور ؟ آیا محدودیتی وجود خواهد داشت ؟ آیا...

بیشتر استومیت ها با كلستومی و یا ایلئوستومی روابط جنسی خودرا هر چه سریعتر از سر خواهند گرفت . پس […]

مشاهده بیشتر

آیا می توانم استحمام كرده و یا دوش بگیرم ؟ می توان بدون كیسه یا ب...

استومیتها مطآب ق با دلخواه و سلیقه شخصی ممكن است درحین دوش گرفتن و یا استحمام از كیسه استفاده نمایند […]

مشاهده بیشتر

چه چیزهایی می توانم بخورم ؟ از چه مواد غذائی پرهیز كنم ؟ آیا تغیی...

در بعضی موارد تغییر و اصلاح رژیم غذایی ضروری به نظر می رسد . محدودیتهای رژیم غذایی به میزان زیادی […]

مشاهده بیشتر

آیا می توانم همان لباسهای قبلی خودرا بپوشم ؟ در ارتباط با كمربند ...

بعد از جراحی استومی بیشتر افراد همان لباسهای قبل از جراحی خودرا می پوشند تنها بسته به محل استوما ممكن […]

مشاهده بیشتر

آیا با وجود نصب كیسه برروی استوما احتمال نشت بو وجود خواهد داشت ؟...

در طراحی انواع كیسه قابلیت  كنترل بو Odor proof   درنظر گرفته شده است. البته میزان بوی خروجی ارتباط مستقیم با […]

مشاهده بیشتر
123