آیا می توانم استحمام كرده و یا دوش بگیرم ؟ می توان بدون كیسه یا با آن دوش گرفت ؟ آیا صابون و مواد شوینده بدن به استوما اسیب می رسانند؟

استومیتها مطآب ق با دلخواه و سلیقه شخصی ممكن است درحین دوش گرفتن و یا استحمام از كیسه استفاده نمایند یا اینكه بدون كیسه دوش بگیرند.

به طور آب تكاری بعضی از افراد جهت شروع از سرگیری فعالیت شنا در وهله اول با نشستن در تشت آب  گرم از عدم نشت و خروج مواد داخل كیسه اطمینان حاصل می نمایند.

از ریختن آب  داغ بر روی استوما جدا” خودداری فرمائید چرا كه ممكن است باعث سوختگی و اسیب جدی بافت استوما شود.

مصرف صابون باعث اسیب استوما نخواهد شد اما از مصرف صابونهائی با پایه روغنی و یا مصرف كرم روی پوست اطراف استوما خودداری نمائید چرا كه ممكن است سبب اشكال در چسباندن كیسه شود.

فرم جستجو