اولین نشست هم اندیشی بیماران استومیت با سرپرستی جناب آقای امینی

اولین نشست هم اندیشی بیماران استومیت با سرپرستی جناب آقای امینی(یکی از استومیت های فعال ) وحضور 30 نفر از استومیت ها روز یکشنبه مورخ 95/6/7 در محل سالن همایش های انجمن استومی برگزار گردید طی این نشست راهکار های ارزیابی مشکلات استومیت ها ونیز ارائه کمک های بهتر به این عزیزان مورد بحث وگفت گو قرار گرفت امید است با اجرایی شدن این راهکار ها وحل بهتر معذلات استومیت ها آینده روشن تری پیش روی این بیماران عزیز قرار گیرد .

فرم جستجو