حضور پر افتخار دکتر محمد وفایی در شبکه جام جم

بعد از سالها انتظار ،نه اینکه فرد مورد نظر دعوت به برنامه های تلویزیونی و رادیویی نمی شد بلکه پشت این دعوت ها هیچ فکری نبود چون چیزی به نام بیماری استومی و همچنین دلسوزترین فرد برای استومیت های عزیز را نمی شناختند.او رفت و علمش را گردآوری کرد و سپس به ایران بازگشت و اینک پس از سالها انتظار نه این بیماری ناشناخته است و نه انجمن خیریه استومی ایران که مؤسسش ایشان می باشد و حالا تلویزیون ایران شبکه جام جم  با افتخار و احترام از ایشان دعوت به عمل آورده و ایشان با تمام دردها و رنج هایی که دیده اند باز هم به خاطر عشق به استومیت ها این دعوت را با جان و دل پذیرا شده اندو در شبکه جام جم مورخ 1392/03/05 با توکل به خدا حضور خواهند یافت.

فرم جستجو