در ارتباط با روابط جنسی چطور ؟ آیا محدودیتی وجود خواهد داشت ؟ آیا در این موارد كیسه باید در جای خود قرار بگیرد؟

بیشتر استومیت ها با كلستومی و یا ایلئوستومی روابط جنسی خودرا هر چه سریعتر از سر خواهند گرفت . پس از این قبیل جراحی كه با تغییر در تصویر ذهنی از بدن به همراه است گذراندن دوره انطباق و سازش پذیری دور از انتظار نخواهد بود. برخی از افراد استفاده از كیسه كوچكتر و یا كیسه هائی از جنس كتان و یا آب ریشم كه ظاهر مطبوع تری دارندرا ترجیح می دهند. گاهی اوقات بعضی از استومیت ها ممكن است مشكلات روانشناختی  در ارتباط با مسائل جنسی را پس از عمل جراحی تجربه نمایند در این زمینه پزشك معالج شما بهترین منبع اطلاعاتی جهت رفع مشكلات احتمالی خواهد بود. مسائلی كه با پزشك معالج می توان مطرح نمود  : مسائل جنسی و استومیت های مرد – مسائل جنسی و استومیت های زن – استومیت ها ی مجرد و یا دارای شریك جنسی

فرم جستجو