راهنمای شستشوی روده یا irrigation

راهنمای شستشوی روده یا irrigation
انجمن استومی ایران با لطف و عنایت ایزد منان و حمایت و همکاری تعدادی از پزشکان و خیرین به منظور رفع مشکلات بیماران و خانواده آنها در مراحل قبل و بعد از عمل و بهبود کیفیت زندگی آنها تاسیس شده است.
این انجمن دارای شخصیت حقوقی و از لحاظ مالی مستقل و بدون وابستگی دولتی اداره می شود. انجمن تلاش کرده است به عنوان زیر مجموعه انجمن استومی آسیایی و جهانی فعالیت نموده و بیماران را با توجه به اهداف انجمن تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.
فعالیت های انجمن غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.
بیماران بعد از کنترل و معاینه از نظر روحی – روانی – جسمی- مالی- اجتماعی و عوارض بیماری حمایت می شوند.
عضویت در مجامع بین الملل
انجمن استومی ایران عضو انجمن های بین المللی IOA (International Ostomy Association) و (Asian Ostomy Association) AOA می باشد . همچنین با FOW (Friend Ostomy World) در ارتباط می باشد. که هر دوسال یکبار وسایل مراقبت از استومی را به انجمن جهت بیماران نیازمند اهدا می کنند که صمیمانه دست آنها را می فشاریم.
عضویت در انجمن
همراهان بیماردر بیمارستان در صورت نیاز به کیسه استومی می توانند با مدارک لازم به انجمن استومی ایران مراجعه کنند و بعد از درست کردن پرونده به نام بیمار ، تعدادی کیسه جهت مصرف در بیمارستان از انجمن تحویل بگیرند.
استومی و حمایت روحی ، روانی، جسمی، مالی، اجتماعی و جلوگیری از عوارض استوما به این انجمن مراجعه نمایند . همچنین آشنائی با بیمه ها – شرکت ها بیماریهای خاص و مرکز تحقیقات انجام خواهد شد.
افرادی که می توانند کاندید انجام شستشوی روده باشند
1- استوما (کولستومی) باشد و End sigmoid colostomy
2- مدفوع بیمار روزانه 3- 2 بار و خمیری شکل باشد.
3- در استومیت بیماری فشار خون – قلب و کلیه به وط جدی وجود نداشته باشد.
4- استومیت از نظر روحی – روانی و جسمی سالم باشد.
5- حمام و توالت جداگانه وجود داشته باشد.
فرم جستجو