گزارش تئاتر

جناب آقای اصغر همت هنرمند فرهیخته و خیر کشورمان تئاتری با عنوان “پرتره مرد ریخته ” در تاریخ دوشنبه 12شهریور ماه در تماشاخانه سنگلج برگزار نمود که با همیاری سرکار خانم مریم رحیمی هنرمند ارجمند از جمعی از استومیتهای انجمن استومی جهت شرکت در این تئاتر دعوت به عمل آمد. لازم به ذکر است این هنرمندان به عنوان سفیران مهر انجمن خیریه حمایت از بیماران استومی، در حال فعالیت و خدمت رسانی به بیماران استومی کشورمان هستند.

با تشکر از جناب آقای اصغر همت و سر کار خانم مریم رحیمی و هنرمندانی که در این جمع حضور داشتند خانمها آناهیتا همتی- فرزانه نشاط خواه و آقایان رضا بابک- حبیب دهقان نسب- اتابک نادری- شهرام نجاتی و رئیس مرکز هنرهای نمایشی جناب آقای شفیعی .

فرم جستجو